Aquer lugar de tellas soras

En iste libro se narran diez recontamientos d’alazez rialista, en os que antiparti e esbarrando-se d’ixe primerenco ran literenco, rematan desembolicando-ie una endrezera falordiosa. Toz istos recontamientos promanan d’as remeranzas d’o autor sobre Linars de Marcuello, chicorrón lugar d’a suya parentalla, que ye plazato en o semontano d’Ayerbe. Toz os presonaches esistioron en a reyalidá, anque bellas cosas d’a narrazión bi son de culicaiga. Os afers que o leutor leyerá, alto u baxo, alcurrieron entre o sieglo dezinueu e as añadas sisanta d’o sieglo vente. Una catafila de presonaches fa transuancia a o luengo d’a remorosa faramalla d’a intraistoria d’iste lugar, que talmen á causo d’istas ringlas fuyirán d’a motilona olbidanza.Autor/a:
Chusé Damián Dieste Arbués

Fecha/Calendata:
2021

Características/Carauteristicas:
139 p. : fot. ; 23 cm.

Localización/Localizazión:
Instituto Bibliográfico Aragonés - Signatura: IB.49093

Editorial:
Comuniter