Bivirá

BIVIRÁ és una eina informàtica que té com a objectiu proporcionar una entrada única per a donar a conèixer una part rellevant de la nostra cultura expressada en les nostres llengües pròpies, especialment en aragonès, però també en català.

En aquest sentit s’ha creat un accés únic, que recull tant els documents d’arxiu escrits en qualsevol de les varietats de les llengües d’Aragó, com els documents en format llibre de la literatura (jurídica, religiosa, festiva, literària…) que ha donat la llengua aragonesa al llarg de la seua història.


Els objectius que persegueix són múltiples: donar a conèixer aquests textos propis del nostre patrimoni lingüístic, dignificar les llengües pròpies parlades a Aragó, facilitar el treball d’estudiosos i investigadors de la nostra llengua, i, amb tot això, permetre posar l’aragonès en el mapa del món.


Aquestes són algunes virtuts d’aquesta biblioteca sense paper que proposem i que naix com a biblioteca virtual destinada a albergar la major part dels textos que es coneixen en aragonès o amb trets aragonesos des del segle X fins a la actualitat, i en la qual també s’acullen documents medievals en català.

Hem denominat a aquesta eina BIVIRÁ amb el doble sentit de “Biblioteca Virtual de l’Aragonés” i de donar-li una nova vida a la llengua a través d’internet. Com ja hem avançat, dins de BIVIRÁ es distingeixen dues parts ben diferenciades: una secció que recull les obres literàries i es denomina “LIBRA”, destinada a recollir els llibres en aragonès, i una altra secció, més documental, inclosa en el portal dels Arxius d’Aragó: DARA (Sistema d’informació dels Arxius d’Aragó), l’objectiu del qual és oferir a l’usuari accés als documents en les llengües pròpies d’Aragó (aragonès i català) albergats en els arxius aragonesos.

BIVIRÁ s’ha desenvolupat mitjançant un projecte d’investigació de la Càtedra Johan Ferrández d’Heredia (Universitat de Saragossa – Govern d’Aragó) durant dos cursos acadèmics (2019/20 i 2020/21). Ha sigut dut a terme per l’investigador Alejandro Pardos Calvo i dirigit pel professor Antonio Pérez Lasheras, comptant amb la col·laboració de Miguel Ángel Pellés García i Iván Izquierdo Gómez, de la Direcció General de Política Lingüística del Govern d’Aragó.

Per a incorporar noves obres, completar les existents o notificar errors, preguem que emplenen el següent formulari