Arredol d’a Parola : conoxer, amar, esfender l’aragonés : Treballos en omenache a Francho Nagore e Chesús VázquezAutor/a:
Varios autores

Fecha/Calendata:
2022

Fuente principal/Fuen prenzipal:
Varios autores (2022). Arredol d'a Parola : conoxer, amar, esfender l'aragonés : Treballos en omenache a Francho Nagore e Chesús Vázquez. Fuente: lenguasdearagon.org

Características/Carauteristicas:
472 p.

Editorial:
Instituto de Estudios Altoaragoneses