Astí en do l’aire sofla ta sobater as fuellas de os árbols

Novela en aragonés común, autentica novela-selva en la que se manifiesta el mundo primigenio de la selva, lleno de miles de seres, fábulas quiméricas e historias turbulentas. Supone un hito importante en la historia de la literatura en aragonés.


Consello d’a Fabla Aragonesa. (2018). Catalogo de publicazions.consello.org

Autor/a:
Chusé Inazio Nabarro

Fecha/Calendata:
1989

Fuente principal/Fuen prenzipal:
NABARRO, Chusé Inazio (1989). Astí en do l'aire sofla ta sobater as fuellas de os árbols. Fuente: lenguasdearagon.org

Características/Carauteristicas:
218 p ; 17 cm.

Otras fuentes/Atras fuens:
Estudios:
Ríos Nasarre, P. (1999). O maxico mundo d’un bexetal rezentador de falordias (bellas anotazions ta ra leutura de Astí en do l’aire sofla ta sobater as fuellas de os árbols). En F. Nagore, F. Rodés, & C. Vázquez (Eds.), Estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a I Trobada (pp. 313-322). Instituto de Estudios Altoaragoneses - Consello d’a Fabla Aragonesa.

Miró Lozano, J. (2012). Una fábula posmoderna en aragonés: Astí en do laire sofla ta sobater as fuellas de os árbols. En D. Breton & y E. Gomez-Vidal (Eds.), Clôtures et mondes clos dans les espaces ibériques et ibéro-américains (pp. 409-431). Presses Universitaires de Bordeaux.

Reseñas:
Marcén, F. (1991). Astí en do l’aire sofla ta sobater as fuellas d’os árbols: una nobela diferén en a istoria de a literatura en aragonés. Fuellas, 82, 20-21.

Localización/Localizazión:
Instituto Bibliográfico Aragonés - Signatura: IB.3513

Editorial:
Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa