El libro de Marco Polo

Colezión Clasicos Isabel de Rodas 8Autor/a:
Johan Ferrández d'Heredia ; Edizión e notas: Rafel Vidaller Tricas

Fecha/Calendata:
2023

Fuente principal/Fuen prenzipal:
Johan Ferrández d'Heredia ; Edizión e notas: Rafel Vidaller Tricas (2023). El libro de Marco Polo. Fuente: lenguasdearagon.org

Características/Carauteristicas:
121 p ; 21 cm.

Editorial:
Gubierno d’Aragón. Direzión Cheneral de Politica Lingüistica