In nuce : antología líricaAutor/a:
Hèctor B. Moret; edició a cura d´Artur Quintana i d´Albert Roig ; traduccions a l´aragonès i al castellà de Francho Nagore.

Fecha/Calendata:
2005

Características/Carauteristicas:
130 p : not. mus ; 21 cm.

Localización/Localizazión:
Instituto Bibliográfico Aragonés - Signatura: IB.27110

Editorial:
Associació Cultural del Matarranya