L’hombre l’onset : (obras completas)Autor/a:
Xusep Coarasa Atienza

Fecha/Calendata:
1992

Fuente principal/Fuen prenzipal:
Coarasa Atienza, X. (1992). L'ombre l'onset. Diputación General de Aragón. Fuente: lenguasdearagon.org

Características/Carauteristicas:
184 p ; 19 cm.

Otras fuentes/Atras fuens:
Nabarro García, C. I. (1994). L’ombre l’onset, una fita de a prosa en aragonés de toz os tiempos. Fuellas, 104, 24-26.

Nabarro García, C. I. (2004). Frases feitas, chiros e bellas custions lesicas en L’hombre l’onset, de Chusé Coarasa. En F. Nagore (Ed.), Estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a III Trobada (pp. 183-198). Instituto de Estudios Altoaragoneses - Consello d’a Fabla Aragonesa.

Localización/Localizazión:
Instituto Bibliográfico Aragonés - Signatura: IB.6814

Editorial:
Diputación General de Aragón