Ordinario de a Misa de Casorio

Folleto con as ordinazions d’a misa de casorio en aragonésAutor/a:
Andolz Canela, Rafel

Fecha/Calendata:
1993

Fuente principal/Fuen prenzipal:
ANDOLZ CANELA, Rafel (1993). Ordinario de a Misa de Casorio. Fuente: lenguasdearagon.org

Características/Carauteristicas:
21 cm x 15 cm.

Editorial:
Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa / Uesca