Platos de Cadiera ; rezetaria altoaragonesaAutor/a:
Pedro Lafuente Pardina ; Edizión, selezión e traduzión de Chusep Raúl Usón

Fecha/Calendata:
2023

Fuente principal/Fuen prenzipal:
Pedro Lafuente Pardina ; Edizión, selezión e traduzión de Chusep Raúl Usón (2023). Platos de Cadiera ; rezetaria altoaragonesa. Fuente: lenguasdearagon.org

Características/Carauteristicas:
203 p.

Editorial:
Direzión Cheneral de Politica Lingüistica - Gubierno d'Aragón